Undvik fuktproblem med en avfuktare

Fuktskador utanpå och inuti bostäder kan lätt uppstå på grund av det omväxlande klimat som råder hos oss i Sverige. Stora temperaturskillnader med kalla vintrar och varma somrar gör att luftfuktigheten skiftar över året. För att bostaden inte ska ta skada krävs att luftfuktigheten ligger på en stabil nivå. Fuktskador kan nämligen leda till dyra reparationsbehov och kraftigt försämrad inomhusmiljön. Att använda en avfuktare är ett enkelt sätt att förhindra dessa problem.

 

Typiska rum i bostaden som kräver avfuktare

Utvecklingen av mögel är den vanligaste typen av fuktskada som uppstår i dåligt ventilerade utrymmen med för hög luftfuktighet. Utrymmen såsom källare, tvättstuga och förråd som inte avfuktas kan snabb bli ohälsosamma och obrukbara. En avfuktare gör att det som förvaras inte förstörs och den klassiska ”källarlukten” sätter sig inte i kläder och föremål som står undanställda. I tvättstugor utan avfuktare kan det vara svårt att få upphängd tvätt att torka och en sur lukt kan lätt uppstå. Avfuktaren är därför ett ypperligt i sådana utrymmen. Eftersom den hjälper till att hålla rätt fuktbalans och motverkar mögel.

 

Hälsosamt inomhusklimat med en avfuktare

Förutom att fuktskador kan leda till olika problem för själva bostaden kan det också vara skadligt för de som bor där. En sund inomhusmiljö är mycket viktigt för att hålla sig frisk. Mögel påverkar hälsan negativt och kan ge upphov till olika besvär såsom andningssvårigheter, överkänslighet, allergi och astma. Att införskaffa en avfuktare i kombination med en effektiv ventilation är därför ett enkelt sätt att motverka de hälsoproblem som kan uppstå av ett osunt inomhusklimat.

 

Sätt att identifiera tecken på fuktskador

Det första tecknet på fuktskada är för det mesta dålig lukt och synliga fuktfläckar. Tapeter kan börja släppa och väggfärg kan få mörka fläckar om fukten har satt sig i väggarna. Immiga fönster är ett annat tecken att vara observant på. Om dessa tecken på fukt förekommer rekommenderas att med hjälp av en fuktmätare ta reda på exakt luftfuktighet. Denna information ligger sedan till grund för vilken avfuktare som passar utrymmet. En hög luftfuktighet kräver en kraftfull avfuktare som kan avfukta tillräckligt många liter per dygn för att skapa ett torrt klimat.

 

Andra tips för att undvika fuktskador

Att skaffa en avfuktare är som bekant det allra enklaste sättet att bli av med fukt och skapa en jämn luftfuktighetsnivå. Det finns även små, goda vanor i det dagliga livet som förhindrar att fuktskador uppstår. Att regelbundet vädra ur bostaden är ett enkelt sätt att förbättra ventilationen och undvika fuktskador. Ett annat knep är att hänga tvätten på balkongen eller i trädgården för att undvika att luftfuktigheten tillfälligt ökar alltför mycket i ett rum. För den som har diskmaskin är det bättre att låta disken torka helt innan luckan öppnas. På så vis sprids inte den varma ångan i huset och sätter sig inte heller i väggar.

 

Avfuktare bra för bostaden och de boende

Tack vare goda vanor och att installera en avfuktare går det att med små medel förbättra inomhusklimatet. Med tanke på hur mycket tid som spenderas inomhus bör det ligga i allas intresse att införskaffa en avfuktare. Det är nämligen det enklaste sättet att förbättra både sin egen och sin bostads hälsotillstånd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *