Avfuktare är den optimala lösningen för att motverka fuktskador

Fuktskador av olika slag kan vara besvärligt och kostsamt att åtgärda. Det bästa sättet att skydda sig från sådana problem är genom förebyggande åtgärder. En avfuktare är det absolut enklaste och effektivaste sättet att hålla luftfuktigheten nere och motverka fuktskador utanpå och inuti bostaden.

 

Avfuktare för inom- och utomhusbruk

Det allra vanligaste är att bostadens krypgrund, källare och/eller tvättstuga har för hög luftfuktighet och kräver en avfuktare. För användning utomhus krävs en speciell typ av avfuktare som kallas sorptionsavfuktare. Den klarar stora temperaturskillnader och passar särskilt för användning i bostadens krypgrund. För inomhusbruk såsom i exempelvis källare eller på uppvärmda vindsförråd används en kondensavfuktare.

 

Uppmät luftfuktigheten för exakta resultat

Det mest träffsäkra och tillförlitliga sättet att ta reda på om luftfuktigheten ligger på en god nivå eller inte är att använda sig av en luftfuktighetsmätare. På så sätt går det att ta reda på exakt vilket behov utrymmet har och hur effektiv avfuktare som krävs. En generell rekommendation är att en avfuktningskapacitet på 10 liter per dygn passar mindre utrymmen och rum där luftfuktigheten inte är alltför hög. För ett större utrymme och rum med hög luftfuktighet krävs en avfuktare vars avfuktningskapacitet är mellan 20 och 25 liter per dygn.

 

Tidiga tecken på alltför hög luftfuktighet

Även den som inte har tillgång till en luftfuktighetsmätare kan med hjälp av sina sinnen upptäcka tecken på fuktskador. Om det syns kondens på väggen eller fönstren, om väggfärgen mörknat på vissa ställen eller om tapeten lossnat i kanterna är det mycket sannolikt fråga om för hög luftfuktighet. Dessa utrymmen har även en unken och dålig lukt, vilket i folkmun kallas för vindslukt. Det beror på att just fuktskador är vanligt förekommande på ouppvärmda vindsloft som utsätts för skiftande temperaturer under året.

 

En balansgång mellan fuktig och torr luft

Rekommenderat intervall för luftfuktigheten i en bostad ligger på 30–70%. Det är viktigt att nivån ligger stadigt och inte fluktuerar över tid. Luftfuktigheten inomhus påverkar de som bor där i allra högsta grad. Alltför hög luftfuktighet medför mögel och tillväxt av skadliga partiklar. Dessa är direkt skadliga för vårt välmående och farliga att andas in. Att vistas i utrymmen med mögelskador kan ge upphov till allergi, astma och huvudvärk. Det gäller däremot att skapa en balans och att inte heller ha alltför torr inomhusluft. För låg luftfuktighet kan istället leda till problem med torr hud och irriterade slemhinnor.

 

Modellers användarvänliga funktioner skiljer sig åt

Förutom funktionella aspekter skiljer sig användarvänligheten åt mellan olika modeller av avfuktare. Vissa har en inbyggd timer som går att ställa in efter behov medan andra stängs av automatiskt när vattenbehållaren är full. Den som inte vill tömma behållaren manuellt gör bäst i att införskaffa en modell där avrinningen kopplas direkt till avloppet. Eftersom behoven skiljer sig åt mellan olika utrymmen och eftersom användare föredrar olika funktioner är det bäst att jämföra olika modeller innan köp. På så sätt går det att hitta en avfuktare som passar både ens egna behov och bostadens behov optimalt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *