Hur en avfuktare fungerar

En avfuktare används för att kontrollera luftfuktigheten och inomhusklimatet inom ett begränsat område. Vanliga platser att använda den på är i källaren, tvättstugan, krypgrunden, förråd samt på vinden och i båten. Den fuktiga miljön på dessa platser utgör en grogrund för mikroorganismer, mögel, röta, etcetera vilket i förlängningen kan orsaka stora skador på bostaden och hälsoproblem för de som bor där. En avfuktare är således en enkel åtgärd för att undvika dessa problem. Arctus Nordic är ett ledande varumärke inom branschen och på deras hemsida kan du läsa mer! För att minska förekomsten av fukt är det av högsta viktig att sänka luftfuktigheten i utrymmet. Avfuktaren gör detta med hjälp av en fläkt som pressar den fuktiga luften igenom en kylslinga och omvandlar den till vatten eller vattenånga. De modeller som förvandlar luftfuktigheten till vatten förvarar det i avfuktarens vattentank, som måste tömmas manuellt med jämna mellanrum. Ibland kan avfuktaren kopplas till ett avlopp och i sådana fall behövs ingen tömning eftersom vattnet direkt transporteras bort. Modeller som däremot omvandlar luftfuktigheten till ånga använder en slang för att leda ut den. På så sätt kan avfuktaren sänka luftfuktigheten i utrymmet och göra så att endast torr luft återstår.  

Beakta placering, temperatur och kvadratmeter

Innan inköp är det viktigt att känna till vissa aspekter som påverkar valet av avfuktare. Var avfuktaren ska placeras är det första som avgör vilken typ av avfuktare som passar det specifika utrymmet. Temperaturen i utrymmet och dess storlek är två andra faktorer som måste beaktas för att få en effektiv avfuktning. Ett större utrymme kräver en kraftfull avfuktare som kan avfukta tillräckligt många liter per dygn för att skapa ett torrt klimat.  

Välj sorptionsavfuktare vid stora temperaturskillnader

I utrymmen där temperaturen kraftigt svänger krävs en sorptionsavfuktare. Den avfuktar effektivt och är pålitlig både vid höga temperaturer (upp till + 40°C) och mycket låga temperaturer (-20°C). Sorptionsavfuktare är därför speciellt användbar i krypgrunder, men passar även på kallvindar och i förråd. Vissa husvagnsägare och båtägare använder denna typ av avfuktare under vinterförvaringen av sin husvagn respektive båt för att undvika fukt- och mögelskador.  

Välj kondensavfuktare för användning inomhus

En kondensavfuktare går även under namnen kylavfuktare eller luftavfuktare. Kondensavfuktaren passar i uppvärmda utrymmen där det inte finns risk att temperaturen sjunker alltför lågt, eftersom det då kan orsaka att vattnet fryser och skadar avfuktaren. Källare, tvättstugor och förråd är passande utrymmen att använda denna typ av avfuktare i. På så sätt kan det som förvaras i källare och förråd skyddas mot fukt och bevaras längre. Tvätt som hängs i en tvättstuga där det finns en avfuktare torkar snabbare än om det inte skulle finnas någon avfuktare installerad.  

Faktorer som påverkar användarvänligheten

Placering, temperatur och kvadratmeter är de huvudsakliga faktorer som ligger till grund för valet av avfuktare. Om avfuktaren används inomhus är även ljudnivån en aspekt att ha i åtanke och en tystgående modell kan vara att föredra. Det finns även flyttbara modeller som passar till vinterförvaringen av båt och husvagn. De är mycket praktiska eftersom de enkelt kan flyttas, förvaras och användas vid behov.